Subsidie voor Topsport Steunpunt

Het Topsport Steunpunt Noord (TSN) krijgt 25.000 euro subsidie van de provincie Groningen. TSN gaat het geld onder meer gebruiken voor de begeleiding van sporttalenten en het verbeteren van trainingsfaciliteiten, studie en huisvesting voor deze 'topsporters van morgen'.

Het Topsport Steunpunt Noord (TSN) krijgt 25.000 euro subsidie van de provincie Groningen. TSN gaat het geld onder meer gebruiken voor de begeleiding van sporttalenten en het verbeteren van trainingsfaciliteiten, studie en huisvesting voor deze 'topsporters van morgen'.

Sportbegeleiding

TSN begeleidde de afgelopen jaren meer dan 250 veelbelovende Groningse sporters. Daarnaast heeft de organisatie talentcentra opgericht voor bijvoorbeeld atletiek, tennis, de paardensport en zwemmen. Vanuit een talentcentra krijgen sporttalenten van verschillende Noordelijke verenigingen trainingen door Noordelijke toptrainers en extra ondersteuning op maatschappelijk, medisch en organisatorisch gebied.

Talentontwikkeling

Recreatieve sport vormt de basis voor de topsport en topsporters zijn voor veel mensen een voorbeeld om ook te gaan of te blijven sporten. De provincie vindt de uitstraling die de topsport heeft op de recreatieve sport belangrijk en ondersteunt daarom talentontwikkeling en talentbegeleiding in de provincie. Topprestaties kunnen alleen tot stand komen als er geïnvesteerd wordt in o.a. training van talentvolle jongeren. Dat vraagt om een deskundige begeleiding vanaf jonge leeftijd.

NOC*NSF

Topsport Steunpunt Noord (TSN) is het steunpunt voor talentontwikkeling & topsport en maakt deel uit van het Olympisch Netwerk van het NOC*NSF. TSN is actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het belangrijkste doel is om meer en betere talenten en topsporters uit Noord-Nederland op het hoogste (inter)nationale niveau actief te laten zijn.

Meer informatie

De sportnota "Mitdoun = Goud!"2007-2010 geeft meer informatie. Op www.osnn.nl vindt u meer informatie over Topsport Steunpunt Noord (TSN).