Subsidie voor toeristische projecten in Visvliet en Ter Apel

De provincie Groningen draagt bijna 168.000,- euro bij aan twee toeristische projecten in de gemeenten Vlagtwedde en Zuidhorn. Ruim 155.000,- euro gaat naar een project om bij Ter Apel onder meer wandel-, fiets- en vaarroutes aan te leggen. Voor een project in Visvliet, waar onder andere een watersportsteiger komt te liggen, is 12.500,- euro beschikbaar. Het geld is afkomstig uit het budget Versterking Toeristische Infrastructuur.

 

De provincie Groningen draagt ongeveer 168.000,- euro bij aan twee toeristische projecten in de gemeenten Vlagtwedde en Zuidhorn. Ruim 155.000,- euro gaat naar een project om bij Ter Apel onder meer wandel-, fiets-  en vaarroutes aan te leggen. Voor een project in Visvliet, waar onder andere een watersportsteiger komt te liggen, is 12.500,- euro beschikbaar. Het geld is afkomstig uit het budget Versterking Toeristische Infrastructuur.

Ter Apel

De gemeente Vlagtwedde wil de Runde en de Ruiten Aa aan elkaar koppelen. Daardoor kan het water vanuit het Drentse Bargerveen doorstromen naar de Dollard. Het nieuwe watersysteem wordt de spil in de verdere ontwikkeling van natuur en recreatie. De gemeente wil nog een aantal aanvullende maatregelen uitvoeren rondom Ter Apel, zoals het realiseren van bijvoorbeeld  informatiepanelen, diverse picknickplekken, een fietsbrug bij de Spoordijk over de Molen Aa/Ruiten Aa en een kabelbaan over de Molen Aa/Ruiten Aa. De geplande voorzieningen moeten het gebied aantrekkelijker maken voor vaarrecreanten, wandelaars en ruiters. Het project loopt van het voorjaar van 2013 tot eind 2014.

Visvliet

Binnen het project in Visvliet zijn er naast een watersportsteiger ook andere voorzieningen voor de vaarrecreatie gepland. Het gaat hier om een trailerhelling, twee parkbanken, een informatiepaneel over de zeegeschiedenis en een verwijzing naar het fietsknooppunt bij Visvliet. De gemeente Zuidhorn wil met het project de vaarrecreatie in het Westerkwartier een impuls geven. De nieuwe watersportsteiger in de Lauwers bij Visvliet komt in Fries water te liggen. De provinciegrens ligt tegen de Groninger oever. De bouw van de steiger is gepland tussen maart en december 2013.