Subsidie voor tankstations met alternatieve brandstoffen

Vanaf 8 december 2009 kunnen tankstationhouders in heel Nederland subsidie aanvragen voor de verkoop van aardgas, groen gas, ethanol (E85) of biodiesel (B30 en B100). De subsidieregeling Tankstations Alternatieve Brandstoffen moet ervoor zorgen dat alternatieve brandstoffen binnen afzienbare tijd voor iedereen gemakkelijker verkrijgbaar zijn. In 2015 leidt dat in Noord-Nederland tot 100.000 voertuigen op duurzame brandstoffen, zo luidt de ambitie uit het Energieakkoord.

Aanvragen vanuit heel Nederland

Het programma ondersteunt bedrijven die investeren in een pomp met de alternatieve brandstof aardgas/groen gas, E85 (ethanol) en/of B30 en B100. Zij kunnen vanaf nu tot en met 12 maart 2010 een subsidieaanvraag indienen bij SenterNovem. De regeling is vanaf 8 december drie maanden open voor aanvragen uit heel Nederland. Na 12 maart 2010 wordt gekeken naar de soort aanvragen en de spreiding van de aanvragen over het land. Aan de hand van rangschikkingscriteria verdeelt SenterNovem het beschikbare geld.

Schoner én goedkoper

Dit subsidieprogramma is onderdeel van verschillende initiatieven van de overheid om duurzame mobiliteit te stimuleren. Alternatieve brandstoffen kunnen op de korte termijn zeer positieve milieuresultaten behalen. Zo bespaart aardgas ruim 20% CO2 uitstoot en ethanol 30 tot 80%. Bovendien is rijden op aardgas goedkoper: op een kilo aardgas van € 0,72 kunnen evenveel kilometers worden gereden als op een liter diesel van € 1,04 of Euro95 van € 1,36.

Meer informatie

Op de website van Senternovum (www.senternovem.nl) vindt u meer informatie over het subsidieprogramma en kunt u de subsidie aanvragen.