Subsidie voor film met Syrisch vluchtelingenkoor en taalworkshops

Een koor met voormalig Syrische vluchtelingen en inwoners van de Groninger wijk Nieuw-West die gaan samenwerken aan een kort filmproject. En een fotoworkshop die nieuwkomers en andere laaggeletterden in de gemeenten Groningen, Oldambt en Pekela taalvaardiger maken. Het zijn twee van de zes projecten die subsidie ontvangen uit de regeling 'Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed' van de provincie Groningen.

(foto: Tom Scheper, Hellenthal Producties)

Filmproject

Het Syrisch Vluchtelingenkoor New Life Choir gaat samen met inwoners van de Groningse wijk Nieuw-West werken aan het filmproject 'Zayn'. De film van 15 minuten gaat over Zayn, een vluchteling die in de samenleving zijn plek moet zoeken en die vindt bij het koor. Het koor speelt een belangrijke muzikale rol in de film. Inwoners van Nieuw-West stellen repetitieruimte beschikbaar, figureren in de film en verzorgen catering en vervoer. Door de wijk bij de film te betrekken komen bewoners in de wijk ook sociaal nauwer tot elkaar. Stichting Noord Film krijgt € 10.000 subsidie voor het filmproject.

Taal op straat

Het project 'Taal op straat' is ontwikkeld om de taalvaardigheid van nieuwkomers en andere laaggeletterden in Groningen, Oldambt en Pekela te verbeteren. In vier workshops gaan deelnemers teksten op straat fotograferen en met elkaar bespreken. Ze schrijven hun gedachten en associaties bij de foto's op en maken er een beeld van. Het portret van de wijk, zoals laaggeletterden die beleven, verschijnt op een website en als affiche in wijkkranten. Het project verbetert niet alleen de taalvaardigheid, maar zorgt er ook voor dat deelnemers zich beter thuis voelen in de gemeente. Stichting Square Web krijgt € 17.000 subsidie om het project uit te voeren. 

Ook subsidie

In de derde aanvraagronde van 2021 krijgen nog vier projecten subsidie.
•    Westerkwartier Side Story, € 40.000, Stichting Westerkwartiermakers (amateurkunst)
•    Het verhaal van de Veenkoloniën, € 22.400, Stichting Facilities (amateurkunst)
•    De kronieken van het Hunzedal, € 2.500, Stichting Metafora (cultuurparticipatie) 
•    Fonds voor beginnende bands, € 2.500, Stichting Muziekvrienden Groningen (amateurkunst)

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

De subsidieregeling is begin maart 2021 opengesteld voor cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Met de regeling stimuleert de provincie actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten, die zich richten op inwoners van de provincie Groningen die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. De laatste beoordelingsronde van dit jaar sluit op 1 november. In 2022 is er weer budget beschikbaar.