Subsidie voor simulatiemodel overstromingsrisico in Winschoten

De gemeente Oldambt ontvangt een bijdrage van 12.000 euro van de provincie voor het project invoering 3Di-model Winschoten. Met dit project wil de gemeente inzicht krijgen in de wateroverlastproblematiek en het overstromingsrisico in en rond Winschoten en het effect van maatregelen tegen wateroverlast. Winschoten is de afgelopen jaren enkele keren getroffen door extreme neerslag waardoor er aanzienlijke schade is ontstaan.

De gemeente Oldambt ontvangt een bijdrage van 12.000 euro van de provincie voor het project invoering 3Di-model Winschoten. Met dit project wil de gemeente inzicht krijgen in de wateroverlastproblematiek en het overstromingsrisico in en rond Winschoten en het effect van maatregelen tegen wateroverlast. Winschoten is de afgelopen jaren enkele keren getroffen door extreme neerslag waardoor er aanzienlijke schade is ontstaan.

Simulatie

Het 3Di-model helpt bij het klimaatbestendig maken van Winschoten en de directe omgeving. Zo kunnen onder andere situaties tijdens hevige regenbuien of overstromingen gesimuleerd worden en kunnen de effecten van eventuele maatregelen in kaart worden gebracht en zichtbaar gemaakt. In dit 3Di-model worden riolering, grondwater, oppervlaktewater en waterveiligheid  samengevoegd.

Subsidie

De bijdrage van 12.000 euro komt uit het programma Klimaatadaptatie. De gemeente Oldambt en het waterschap Hunze en Aa's dragen elk 40 procent bij. In totaal kost het project 3Di-model Winschoten 60.000 euro.

Programma Klimaatadaptatie

De provincie Groningen stimuleert de uitvoering van klimaataanpassingsmaatregelen. In het programma Klimaatadaptatie 2012 - 2014 richten we ons vooral op de gebieden in onze provincie die het sterkst in ontwikkeling zijn: de VeenkoloniĆ«n, de Eemsdelta, het Lauwersmeergebied en de regio Groningen-Assen. We nemen geschikte projecten op in een jaarlijks actieplan. Die projecten ondersteunen wij financieel.