Subsidie voor restauratie van monumenten

Vijf rijksmonumenten in Groningen krijgen geld voor restauratie en voor een nieuwe bestemming. Het gaat om De Burcht te Wedde, de boerderij naast de Coendersborg in Nuis, de Turfcentrale in Veendam, het voormalige Natuurmuseum en de Watertoren Noord beide in de stad Groningen. De subsidie komt van het Rijk, de provincie, gemeenten, fondsen en de eigenaren van de monumenten. Totaal is er ruim negen miljoen beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van deze monumenten.

Vijf rijksmonumenten in Groningen krijgen geld voor restauratie en voor een nieuwe bestemming. Het gaat om De Burcht te Wedde, de boerderij naast de Coendersborg in Nuis, de Turfcentrale in Veendam, het voormalige Natuurmuseum en de Watertoren Noord beide in de stad Groningen. De subsidie komt van het Rijk, de provincie, gemeenten, fondsen en de eigenaren van de monumenten. Totaal is er ruim negen miljoen beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van deze monumenten.

Werkgelegenheid

De restauratieprojecten zijn belangrijk voor onze economie. Ze leveren direct werkgelegenheid op. Omdat de monumenten een culturele herbestemming krijgen zijn de projecten ook een stimulans voor de culturele en creatieve sector. Een levendig creatief klimaat is aantrekkelijk voor bedrijven om zich in onze provincie te vestigen.

Verdeling van het geld

De verdeling van de rijksbijdrage en de provinciale bijdrage (samen een bedrag van 1.288.506,- euro) is als volgt:

  • De Burcht in Wedde, 110.000,- euro
  • Coendersborg in Nuis, 272.750,- euro
  • Turfcentrale in Veendam, 27.090,- euro
  • Natuurmuseum in Groningen, 377.166,- euro
  • Watertoren in Groningen, 500.000,- euro