Subsidie voor restauratie Stadsschouwburg en kerk in Overschild

De provincie draagt bij aan de restauratie van de Stadsschouwburg in Groningen en de Nederlands Hervormde Kerk in Overschild. Beide projecten krijgen elk ongeveer drie ton. De oplevering is gepland in 2017. De provincie heeft een speciaal budget, waarin jaarlijks negen ton beschikbaar is voor de herbestemming en restauratie van rijksmonumenten.

De provincie draagt bij aan de restauratie van de Stadsschouwburg in Groningen en de Nederlands Hervormde Kerk in Overschild. Beide projecten krijgen elk ongeveer drie ton. De oplevering is gepland in 2017. De provincie heeft een speciaal budget, waarin jaarlijks negen ton beschikbaar is voor de herbestemming en restauratie van rijksmonumenten.

Stadsschouwburg

Het intensieve gebruik van de Stadsschouwburg (bouwjaar 1883) heeft geleid tot veroudering en slijtage van bekledingen en afwerkingen. Bovendien zijn de posities van enkele eerste rangplaatsen beneden peil. Ook wil de Stadschouwburg de foyers en cafés verbeteren om de bediening van het publiek beter te organiseren en geschikt te maken voor meer activiteiten. De restauratie en verbouw van het interieur van de Stadsschouwburg betekenen een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van het gebouw.

Nederlands Hervormde Kerk in Overschild

De restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk in Overschild uit 1880 gebeurt in combinatie met schadeherstel, bouwkundige versterking en herbestemming, waarvan de kosten voor rekening van de NAM komen. Overschild is de ‘kerkenpilot’ in het project Levende monumenten in een leefbare regio. Na de herstelwerkzaamheden aan onder andere fundering, dak, vloeren en meubilair, krijgt de kerk als cultureel podium en theeschenkerij een functie in het gebied rond het Schildmeer. Het is de bedoeling dat de kerk in zijn eigen energiebehoefte gaat voorzien.