Subsidie voor ontwikkeling van zoutresistente aardappels

Zilte Teelten BV ontvangt een bijdrage van ruim 71.000 euro van de provincie Groningen voor het Waddenfondsproject 'Zilte aardappelketens in de Waddenregio; meeboeren met zilt'. Het proefproject richt zich op het ontwikkelen van zoutresistent pootgoed in de Waddenregio en het verder verspreiden van de kennis daarover. De pilot loopt van 2014 tot en met 2016.

Zilte Teelten BV ontvangt een bijdrage van ruim 71.000 euro van de provincie Groningen voor het Waddenfondsproject 'Zilte aardappelketens in de Waddenregio; meeboeren met zilt'. Het proefproject richt zich op het ontwikkelen van zoutresistent pootgoed in de Waddenregio en het verder verspreiden van de kennis daarover. De pilot loopt van 2014 tot en met 2016.

Zoutresistente aardappels

Met de ontwikkeling van zoutresistente (poot)aardappels wil Zilte Teelten de aardappelteelt in de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland (Waddenregio) verduurzamen en behouden voor de toekomst. Het bedrijf verwacht dat de teelt van aardappelen in deze regio op termijn wordt bedreigd door een toename van het zoutgehalte van het grondwater (verzilting). Bij het project zijn vier Groninger landbouwbedrijven betrokken die samen ongeveer 65 hectare grond beschikbaar stellen.

Meefinanciering

De provincie Groningen draagt 71.396 euro bij aan het project. Naast Zilte Teelten BV betalen het Waddenfonds (ruim 850.000 euro) en de provincies Fryslân en Noord-Holland mee. In totaal kost de pilot 2,5 miljoen euro.

Waddenfonds

Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie en energie in de waddenregio duurzaam versterken.