Subsidie voor ontwerpen stallen die in landschap passen

De provincie Groningen geeft een subsidie van 70.000 euro aan de stichting Libau voor het ontwikkelen en bouwen van (melkvee)stallen die met hun ontwerp goed in het landschap passen. De stichting Libau heeft als doel de schoonheid van het landschap en de gebouwen van de provincie te bevorderen en in stand te houden. Libau laat voorbeeldontwerpen voor stallen ontwikkelen, die boeren kunnen gebruiken als ze hun bedrijf willen uitbreiden. Stallen met een ontwerp dat goed is ingepast in het landschap moeten ervoor zorgen dat grote boerenbedrijven meer geaccepteerd worden in de maatschappij.

De provincie Groningen geeft een subsidie van 70.000 euro aan de stichting Libau voor het ontwikkelen en bouwen van (melkvee)stallen die met hun ontwerp goed in het landschap passen. De stichting Libau heeft als doel de schoonheid van het landschap en de gebouwen van de provincie te bevorderen en in stand te houden. Libau laat voorbeeldontwerpen voor stallen ontwikkelen, die boeren kunnen gebruiken als ze hun bedrijf willen uitbreiden. Stallen met een ontwerp dat goed is ingepast in het landschap moeten ervoor zorgen dat grote boerenbedrijven meer geaccepteerd worden in de maatschappij. 

Voorbeeldstallen

In de agrarische wereld vindt steeds meer schaalvergroting plaats. Om een boerenbedrijf rendabel te laten zijn moet de productie hoog zijn. In het geval van melkveehouderijen zijn hiervoor grote stallen nodig. Stallen in de vorm van grote loodsen zorgen vaak voor veel weerstand bij het publiek. Door stallen te ontwerpen die met hun ontwerp beter in de omgeving passen, kunnen melkveehouders deze weerstand verminderen. Om te voorkomen dat het ontwerp van deze stallen veel extra geld kost, gaat Libau voorbeeldstallen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat melkveehouders die een stal willen bouwen vrij gebruik kunnen maken van deze ontwerpen. Hierdoor besparen ze op kosten voor een architect. Het streven is dat de stallen niet meer dan 5 procent duurder worden dan de traditionele stallen.  

Naast de provincie Groningen leveren het HW Mesdagfonds, het Stimuleringsfonds, Libau, het AgroCenter binnen Wageningen University & Research Centre en LTO Nederland een bijdrage aan de ontwikkeling en de bevordering van de voorbeeldstallen.