Subsidie voor ondernemers Lauwersmeergebied beschikbaar

Speciaal voor ondernemers, stichtingen en dorpsverenigingen die de recreatie in het Lauwersmeergebied willen verbeteren heeft de provincie Groningen subsidie beschikbaar. De subsidie heet 'Quick wins' en is ervoor bedoeld om de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het Lauwersmeergebied te stimuleren. Tot eind 2015 kan er subsidie aangevraagd worden.

Speciaal voor ondernemers, stichtingen en dorpsverenigingen die de recreatie in het Lauwersmeergebied willen verbeteren heeft de provincie Groningen subsidie beschikbaar. De subsidie heet 'Quick wins' en is ervoor bedoeld om de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het Lauwersmeergebied te stimuleren. Tot eind 2015 kan er subsidie aangevraagd worden.

Direct aan de slag

De subsidiebijdrage gaat tot 30 procent van de projectbegroting, met een maximumbedrag van 10.000 euro. Initiatiefnemers kunnen direct aan de slag met de subsidie. In totaal is 100.000 euro beschikbaar.

Samenwerking

De subsidie is een intiatief van de stuurgroep Lauwersmeer waarin de provincies Groningen en Fryslân en de gemeente De Marne en de Friese gemeenten Dongeradeel en Kollumerland samenwerken aan de toeristische ontwikkeling van het Lauwersmeergebied.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in het subsidieloket, of neem contact op met Cor Eenkema, gebiedsregisseur Lauwersmeer, 050 - 316 48 93 of  c.l.eenkema@provinciegroningen.nl.