Subsidie voor minder bestrijdingsmiddelen in bietenteelt

Loonbedrijf Luth in Wedde krijgt een provinciale bijdrage voor de ontwikkeling van een aantal machines voor de suikerbietenteelt, die het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder kunnen beperken. Het Groninger praktijknetwerk van akkerbouwers 'Samen de helft minder spuiten', dat de machines gaat uittesten en kennis hierover deelt, wordt dit jaar uitgebreid naar Drenthe.

Loonbedrijf Luth in Wedde krijgt een provinciale bijdrage voor de ontwikkeling van een aantal machines voor de suikerbietenteelt, die het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder kunnen beperken. Het Groninger praktijknetwerk van akkerbouwers 'Samen de helft minder spuiten', dat de machines gaat uittesten en kennis hierover deelt, wordt dit jaar uitgebreid naar Drenthe.

Economische voordelen

In 2014 heeft het loonbedrijf met financiĆ«le steun van de provincie gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe machine voor bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde rijenspuit. Rijenspuiten in de suikerbietenteelt leveren economische en milieuvoordelen. Naarmate het bladerdek van de bieten dichter wordt werkt de rijenspuit veel effectiever dan de gebruikelijke volveldspuit. Het spuit het bestrijdingsmiddel daar waar het nodig is, onder het blad.

AOC-Terra

Dit jaar ligt het accent op vernieuwing van het werk tussen de rijen in: het mechanisch frezen, schoffelen en aanbrengen van grond om te voorkomen dat bieten aan de oppervlakte komen. Er worden hiervoor drie GPS-gestuurde machines ontworpen. Twee groepen leerlingen van AOC-Terra gaan voor het praktijknetwerk enkele proeven doen met de machines. Ze doen dat bij het WUR-DLO instituut Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Valthermond.

Praktijknetwerk

Om akkerbouwers vertrouwd te maken met de rijenspuit is in de VeenkoloniĆ«n het praktijknetwerk 'Samen de helft minder spuiten' opgericht. Binnen dit netwerk werken boeren en loonwerkers aan een verlaging van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door het uitwisselen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe methoden.

Duurzame ontwikkeling

Vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw past in de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Een ontwikkeling die wij willen stimuleren. Het is een van de programma's van de AgroAgenda Noord-Nederland.