Subsidie voor masteropleiding Prins Claus Conservatorium

De provincie Groningen gaat het Prins Claus Conservatorium eenmalig financieel ondersteunen met een bedrag van 25.000 euro. Met het subsidiegeld kan het conservatorium een HBO-masteropleiding starten, waarbij voltijd-studenten de internationaal erkende titel 'Master of Music' kunnen behalen.

De provincie Groningen gaat het Prins Claus Conservatorium eenmalig financieel ondersteunen met een bedrag van 25.000 euro. Met het subsidiegeld kan het conservatorium een HBO-masteropleiding starten, waarbij voltijd-studenten de internationaal erkende titel 'Master of Music' kunnen behalen.    

Hoge kwaliteit

De masteropleiding is volgens de provincie om meerdere redenen belangrijk. Ze beschouwt het als een innovatieve opleiding van hoge kwaliteit, die een versterking vormt voor de culturele sector. De masteropleiding draagt bij aan een van de belangrijkste ambities van het beleid van de provincie: stad en regio aantrekkelijk maken voor ondernemers, kenniswerkers en studenten. Ook wil de provincie met de subsidie bijdragen aan betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en wil ze de toekomst van het Prins Claus Conservatorium voor de langere termijn veiligstellen.