Subsidie voor luisterroutes met aandacht voor erfgoed en archeologie

Vijf projecten rond amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed krijgen subsidie van de provincie. Het gaat onder meer om luisterroutes in Westerwolde en een taalsafari door de stad Groningen. Deelnemers kunnen zo op een speelse manier kennismaken met erfgoed en archeologie. In totaal gaat het om bijna € 75.000 aan subsidie.

Luisterroutes Westerwolde

Wandelend of fietsend door Westerwolde onder begeleiding van een amateurorkest en amateurtoneel. Stichting Filmcollectief Groningen gaat vier luisterroutes maken met verhalen over de geschiedenis van Westerwolde. Verhalen over monumenten, gedenkstenen en grenspalen uit het gebied worden gekoppeld aan verhalen die op locatie beluisterd kunnen worden. Zo beleven bezoekers de geschiedenis en ervaren ze hoe het gebied zich in de loop der jaren cultureel ontwikkeld heeft. Stichting Filmcollectief krijgt ruim € 16.000 subsidie om de routes uit te werken.

Taalsafari door Groningen

Een digitale audiotour waarbij je aan de hand van Groninger uitdrukkingen en spreuken een wandeling maakt langs monumenten en plekken in de oude binnenstad van Groningen. De taalsafari door Groningen moet bezoekers nieuwsgierig maken naar de Groninger streektaal en erfgoed in de stad onder de aandacht brengen. De provincie geeft € 3.500 subsidie om de app verder te ontwikkelen.

Ook subsidie

In de tweede aanvraagronde kregen nog drie projecten subsidie.

  • Stichting Met Meer Cultuur, € 15.000 voor project Toekomst voor de Kompanjie (amateurkunst)
  • Centrum voor Kunst en Cultuur, € 20.000 voor project Het Geluid van Eemsdelta (amateurkunst)
  • Grafisch Museum Groningen, € 20.000 voor project Museumdrukkerij op Wielen (erfgoed en archeologie)

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Met de subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed moedigt de provincie cultuur- en erfgoedinstellingen aan om nieuw en vernieuwend cultuuraanbod te maken. De regeling is gericht op het stimuleren van actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast wil de subsidieregeling culturele
activiteiten stimuleren die zich richten op inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. Vóór 15 september kunnen cultuurmakers weer nieuwe subsidie aanvragen. Er is voor dit jaar nog ruim € 400.000 beschikbaar.