Subsidie voor innovatieve software voor boeren en loonwerkers

Het project Innovatieve Datauitwisseling in de Agrarische Keten (IDAK) van Crop-R krijgt een bijdrage van bijna 30.000 euro van de provincie Groningen. Met de nieuwe software kunnen boeren en loonwerkers eenvoudig teeltinformatie over landbouwpercelen uitwisselen, waardoor de werkzaamheden duurzamer, innovatiever en efficiënter worden.

Het project Innovatieve Datauitwisseling in de Agrarische Keten (IDAK) van Crop-R krijgt een bijdrage van bijna 30.000 euro van de provincie Groningen. Met de nieuwe software kunnen boeren en loonwerkers eenvoudig teeltinformatie over landbouwpercelen uitwisselen, waardoor de werkzaamheden duurzamer, innovatiever en efficiënter worden.

Innovatieve software

Crop-R en de RUG gaan samen met boeren en loonwerkers nieuwe software ontwikkelen. Voor boeren wordt een app gemaakt waarmee ze gemakkelijk op landbouwpercelen kunnen aangeven welke werkzaamheden de loonwerkers moeten uitvoeren. Voor loonwerkers wordt een app ontwikkeld waarmee ze eenvoudig inzicht krijgen in de ligging van de percelen, de werkzaamheden en de benodigde machines  Zo kunnen loonwerkers via een tablet of smartphone opdrachten zo efficiënt mogelijk verdelen over verschillende mensen en voertuigen. 

Agroagenda Noord-Nederland

Ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties kennisinstellingen en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen spannen zich gezamenlijk in voor een agro- en foodsector die modern en renderend is, die schoon en efficiënt produceert, en die in balans is met mens en omgeving. Samen hebben zij de AgroAgenda Noord-Nederland opgesteld. Het IDAK-project past binnen deze agenda.