Subsidie voor innovatieve meetapparatuur bij bedrijf ESD-SiC

Er gaat 25.000 euro subsidie maar een project van het bedrijf ESD-SiC uit Farmsum, dat investeert in apparatuur om te komen tot een nieuw en verbeterd monstervoorbereidingstraject. De apparatuur wordt gebruikt voor het nemen van monsters bij de productie van siliciumcarbide, een product wat onder andere wordt verwerkt in schuur- en slijpmiddelen. Door de nieuwe werkwijze wordt het productieproces schoner, veiliger en wordt er minder energie verbruikt. Ook blijft het bedrijf concurrerend, waardoor de werkgelegenheid behouden blijft.

Siliciumcarbide

Het bedrijf ESD-SiC is een van de grootste siliciumcarbidefabrieken ter wereld. De siliciumcarbide wordt wereldwijd verkocht en verwerkt in allerlei halffabricaten en duurzame producten, zoals dieselroetfilters. Het beleid van ESD-SiC is erop gericht om verantwoord om te gaan met het milieu en dit ook in haar bedrijfsvoering terug te laten komen. Het bedrijf laat een nieuwe werkwijze ontwikkelen speciaal voor de monstervoorbereiding.

Behoud en uitbreiding werkgelegenheid

ESD-SiC moet veel concurreren met lagelonenlanden en landen met geen of weinig aandacht voor milieu- en arbeidsomstandigheden. Om toch concurrerend te kunnen blijven en de continu├»teit van het bedrijf te behouden, is het verbeteren van de kwaliteit en effici├źntie van groot belang. In eerste instantie is behoud van het bedrijf, en daarmee de directe en indirecte werkgelegenheid die ESD biedt, van groot belang voor de regio. Op termijn zorgt de investering voor een hogere omzet, waardoor naar verwachting ook het aantal arbeidsplaatsen stijgt.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie komt uit het tweede Programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen-2, dat sinds maart 2015 van kracht is. Met dit programma wil de provincie Groningen innovatie en duurzaamheid binnen het midden- en kleinbedrijf bevorderen. In totaal is er 2,4 miljoen euro beschikbaar.