Subsidie voor innovatieve en duurzame drukmachine DWCprint

Het bedrijf DWCprint in de stad Groningen gaat als eerste bedrijf in Nederland digitaal drukken op een zogenoemde high-end digitale drukmachine. De investering in deze innovatieve en duurzame machine biedt DWCprint de mogelijkheid om opdrachten, die nu voor een groot deel buiten de provincie Groningen worden uitbesteed, voortaan geheel zelfstandig uit te voeren. Dit zorgt op termijn voor meer omzet en werk. De provincie draagt 50.000 euro bij vanuit het budget Innovatief en Duurzaam MKB Groningen.

DWCprint

DWCprint - opgericht in 2008 - biedt grafische producten aan en dicht het gat tussen het online bestellen en de reguliere drukkerijen. Op dit moment werken er vier personen. De komst van de machine, die de naam 'Kodak NEXPRESS ECO2500' heeft, zorgt straks voor 3 tot 6 extra fte. Het nieuwe apparaat is niet alleen duurzaam in gebruik, maar heeft ook een ombouw die eerder is gebruikt. De techniek is innovatief vanwege de mogelijkheid om naast 'full colour' met een vijfde kleur - wit of goud - te printen. Ook de snelheid waarmee de machine kan drukken en afwerken is uniek.

Groningen@Work

De provincie stelt geld beschikbaar in het kader van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt 2016-2019. Hiermee wil de provincie de werkgelegenheid en innovatieve en duurzame ontwikkelingen stimuleren. Het programma Innovatief en Duurzaam MKB, van waaruit het subsidiebedrag voor DWCprint afkomstig, is onderdeel van Groningen@Work. Veel midden- en kleinbedrijven hebben al gebruik gemaakt van dit subsidiebudget. Inmiddels is het tweede programma Innovatief en Duurzaam MKB aan de gang. In totaal is er 2,4 miljoen euro beschikbaar.