Subsidie voor herstel zeegras in Waddenzee

Het Waddenfonds geeft 277.100 euro aan het project Herstel biobouwer van de Waddenzee. Zeegras is een bedreigde plant. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging zijn twee jaar geleden begonnen met een nieuwe werkwijze om zeegras terug te brengen in de Waddenzee. Het is de bedoeling dat de natuur uiteindelijk zelf weer in staat is zeegrasvelden in stand te houden.

Het Waddenfonds geeft 277.100 euro aan het project Herstel biobouwer van de Waddenzee. Zeegras is een bedreigde plant. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging zijn twee jaar geleden begonnen met een nieuwe werkwijze om zeegras terug te brengen in de Waddenzee. Het is de bedoeling dat de natuur uiteindelijk zelf weer in staat is zeegrasvelden in stand te houden.

Biobouwer

Zeegras is een plant die is aangepast aan het onderwaterleven in brak en zout water. Deze waterplant is een voorbeeld van een zogenaamde biobouwer; een soort die niet alleen op het milieu reageert, maar het milieu ook verandert. Zeegrasvelden zorgen ervoor dat water plaatselijk minder snel gaat stromen, waardoor er fijn slib op de bodem wordt afgezet. Zeegras is voedsel voor vogels, vissen en andere dieren.

Proefgebied

Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de Radboud Universiteit Nijmegen gaan het zeegrasherstel grootschaliger aanpakken, omdat het op de nieuwe manier mogelijk is. Het zeegraszaad komt bij het Duitse Waddeneiland Sylt vandaan. In een proefgebied wordt onderzocht of zeegras kan groeien op een plek die altijd onder water staat.

Het Waddenfonds

Het Rijk heeft het Waddenfonds per 1 januari 2012 overgedragen aan de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds is bestemd voor versterking van de ecologie en economie van het Waddengebied. Hiervoor is tot 2026 500 miljoen euro beschikbaar. Jaarlijks is 28 miljoen euro beschikbaar in de vorm van aanvullende subsidie.