Subsidie voor Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK)

De Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) kan ruim 5.700 euro van de provincie Groningen tegemoetzien voor verschillende activiteiten in 2014. Het GPJK wil scholieren, studenten en werkende jongeren betrekken bij de Groninger politiek. De subsidie komt uit het budget Jongerenparticipatie.

De Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) kan ruim 5.700 euro van de provincie Groningen tegemoetzien voor verschillende activiteiten in 2014. Het GPJK wil scholieren, studenten en werkende jongeren betrekken bij de Groninger politiek. De subsidie komt uit het budget Jongerenparticipatie.

Activiteiten

Het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) organiseert diverse activiteiten voor jongeren, zoals scholenprojecten, masterclasses, debatten, een debatwedstrijd, activiteiten tijdens de KEI-week en een politiek congres in het najaar van 2014. Het GPJK is de politiek neutrale overkoepelende stichting van politieke jongerenorganisaties in Groningen en de schakel tussen deze jongerenorganisaties en de gemeente Groningen en de provincie.

Jongerenparticipatie

Met de subsidie voor jongerenparticipatie stimuleren we voorlichting en activiteiten voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar.