Subsidie voor GRID, Stichting Berlagehuis en Hogeland in Beeld

We dragen als provincie bijna 60.000 bij aan drie cultuurprojecten, waarbij Groninger erfgoed een podium krijgt. Er gaat subsidie naar projecten van de Stichting Berlagehuis Usquert, Stichting Hogeland in Beeld en GRID Grafisch Museum.

Drie projecten

De volgende drie projecten krijgen subsidie:

  • Stichting Berlagehuis Usquert, project 'Erfgoed in lagen' (25.000 subsidie): De stichting gaat een film maken over het architectuur-historische erfgoed in de binnenstad van Groningen. De film laat onder meer bijzondere voorbeelden van stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig zien.
  • Stichting Hogeland in Beeld, project '52 dorpen, 52 verhalen' (18.000 subsidie): Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum zijn in 2019 gefuseerd tot de gemeente Het Hogeland. Het project brengt digitaal in beeld wat er allemaal te beleven is in de nieuwe gemeente. Hoe zien de dorpen eruit en wat is hun geschiedenis? Waar vind je de bijzondere plekken? Inwoners kunnen bijdragen door hun kennis en ervaring te delen.
  • GRID Grafisch Museum, project Werkmans Bovenkamer (15.000 subsidie): Het Grafisch Museum in Groningen gaat verbouwen om een speciale Werkmanzaal in te richten, met meubels, attributen en werk van kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. Ook is er ruimte voor audiovisuele presentaties over Werkman.

Incidenteel Cultuurbudget

De subsidiebijdragen komen uit het Incidenteel Cultuurbudget, bestemd voor stichtingen en verenigingen met projecten die te maken hebben met Groninger erfgoed of amateurkunst. Er zijn jaarlijks meerdere aanvraagrondes.