Subsidie voor goed basisonderwijs

De provincie Groningen heeft subsidie toegekend aan onder meer de Openbare Basisschool Catamaran en Openbare Basisschool de Driebond uit de stad. De scholen gebruiken het geld, afkomstig uit het Kwaliteitsfonds Basisonderwijs, voor de verbetering van het onderwijs. Samen met het Rijk hebben we voor 2010 en 2011 geld beschikbaar gesteld om het basisonderwijs in onze provincie te verbeteren. Daarmee willen wij het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen in Groningen verminderen.

De provincie Groningen heeft subsidie toegekend aan onder meer de Openbare Basisschool Catamaran en Openbare Basisschool de Driebond uit de stad. De scholen gebruiken het geld, afkomstig uit het Kwaliteitsfonds Basisonderwijs, voor de verbetering van het onderwijs. Samen met het Rijk hebben we voor 2010 en 2011 geld beschikbaar gesteld om het basisonderwijs in onze provincie te verbeteren. Daarmee willen wij het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen in Groningen verminderen.

Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs

Op 14 december 2009 ondertekenden de schoolbesturen uit de provincie Groningen, gedeputeerde De Bruijne en staatssecretaris Dijksma het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs. Met het akkoord is onder meer een systeem van vroegsignalering geïntroduceerd, om te voorkomen dat er nieuwe zwakke en zeer zwakke scholen ontstaan. Daarnaast gaan de provincie en het Rijk de scholen stimuleren om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. De schoolbesturen kunnen hiervoor in 2010 en 2011 geld krijgen uit het Kwaliteitsfonds Basisonderwijs. De provincie financiert dit fonds met 450.000 euro, het rijk stelt 200.000 euro beschikbaar.

Aanleiding hiervoor was een onderzoek van het ministerie begin 2009, waaruit bleek dat er in het noorden meer zwakke- en zeer zwakke scholen zijn dan in de rest van Nederland.