Subsidie voor FC Groningen om Groningers in beweging te krijgen

Stichting FC Groningen in de Maatschappij krijgt € 240.000 subsidie van de provincie voor een programma om zoveel mogelijk Groningers in beweging te krijgen. Zo verzorgt FC Groningen extra gymlessen op basisscholen.  Gedeputeerde Tjeerd van Dekken maakte het nieuws over de subsidie op 24 september bekend tijdens de gymles van Kindcentrum de Bouwsteen in Finsterwolde. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van FC Groningen in de Maatschappij aanwezig.

Gezamenlijke ambitie 

FC Groningen en de provincie Groningen hebben gezamenlijke ambities op het gebied van sport, beweging, arbeidsmarkt en talentontwikkeling. Stichting FC Groningen in de Maatschappij krijgt subsidie voor concrete acties, zoals het organiseren van een FC Groningen Scholentour, talentendagen en themabijeenkomsten. FC Groningen werkt bij alle programma's zoveel mogelijk samen met het mbo en vmbo.

Programma

•    FC Groningen Scholentour. Basisscholen krijgen extra gymlessen. Samen met onderwijsinstellingen wordt gekeken wat hiervan de effecten zijn.
•    De Aanpakkers. Videoserie waarbij talentvolle sporters anderen inspireren en samenwerking versterken.
•    Talentendagen. Bedrijven bewust maken van talent op het werk. 
•    Themabijeenkomsten. Drie keer per jaar wordt in het stadion van FC Groningen een bijeenkomst over een maatschappelijk thema georganiseerd.

Groningers in beweging

We vinden het als provincie belangrijk dat Groningers voldoende bewegen. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Met extra gymlessen wil FC Groningen kinderen op basisscholen aanzetten om te gaan sporten. De club heeft inmiddels al veel gymlessen gegeven aan de groepen 5 en 6. Met de subsidie van de provincie kunnen alle kinderen van groep 3 tot en met 8 die lessen krijgen. Daarbij gaat het om 40.000 kinderen. FC Groningen past het programma aan op leeftijd en motorische vaardigheden. Met dit project wil de FC eraan meewerken dat kinderen blijven sporten en dat zo veel mogelijk Groningers in beweging komen.