Subsidie voor extra fietsvoorzieningen Groningen en Ten Boer

Tot en met eind 2014 komen bij een aantal treinstations, transferia en belangrijke bushaltes in de gemeenten Groningen en Ten Boer extra fietsenstallingen, fietsenkluizen en OV-fietsen. De maatregelen zijn een uitwerking van het rijksprogramma Beter Benutten. Met dit programma wil het Rijk de bereikbaarheid over weg, water en spoor verbeteren. De gemeente Groningen krijgt een bijdrage van 50.000 euro van de provincie. Ten Boer ontvangt 3.800 euro.

Tot en met eind 2014 komen bij een aantal treinstations, transferia en belangrijke bushaltes in de gemeenten Groningen en Ten Boer extra fietsenstallingen, fietsenkluizen en OV-fietsen. De maatregelen zijn een uitwerking van het rijksprogramma Beter Benutten. Met dit programma wil het Rijk de bereikbaarheid over weg, water en spoor verbeteren. De gemeente Groningen krijgt een bijdrage van 50.000 euro van de provincie. Ten Boer ontvangt 3.800 euro. 

Locaties

In Groningen gaat het om de P+R-locaties bij Hoogkerk, Kardinge en Haren, de bushalten aan de A28 en de Europaweg/Griffeweg en om het Hoofdstation. In Ten Boer zijn voorzieningen gepland bij de bushalte langs de N360. Met de maatregelen willen we meer mensen in de trein of bus krijgen, zodat de steden Groningen en Assen goed bereikbaar blijven bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten, zoals de ombouw van de Zuidelijke Ringweg vanaf 2015. De regio Groningen-Assen is een van de 10 stedelijke regio's in Nederland die meedoet aan het landelijke programma Beter benutten.

Beter Benutten

Het rijksprogramma Beter Benutten is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regionale en lokale overheden en bedrijfsleven nemen samen in de regio's vernieuwende maatregelen die de bereikbaarheid in de drukste regio's verbeteren. Het ministerie trekt in totaal 794 miljoen euro uit voor Beter Benutten. De maatregelen worden in de periode 2012-2014 uitgevoerd. De regio Groningen-Assen krijg 8,6 miljoen euro van het Rijk. Dit bedrag komt bovenop de 14,7 miljoen euro die de regio Groningen-Assen zelf investeert.