Subsidie voor elektronische informatiepanelen bij bushaltes

Het OV-bureau Groningen-Drenthe laat bij 117 bushaltes elektronische informatiepanelen plaatsen. Op deze panelen is te zien hoe laat de eerstvolgende bus komt en of er eventueel vertraging is. De provincie Groningen draagt hieraan een subsidie bij van 1,5 miljoen euro.

Het OV-bureau Groningen-Drenthe laat bij 117 bushaltes elektronische informatiepanelen plaatsen. Op deze panelen is te zien hoe laat de eerstvolgende bus komt en of er eventueel vertraging is. De provincie Groningen draagt hieraan een subsidie bij van 1,5 miljoen euro.

Q-links

De panelen zijn bedoeld voor de zogeheten 'Q-links', de snelle buslijnen tussen plaatsen dicht bij de stad en belangrijke bestemmingen in de stad, zoals Zernike en Europapark. In totaal worden in Groningen en Drenthe ongeveer 500 panelen geplaatst. 

Actuele reisinformatie

Een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) is een elektronisch informatiesysteem voor onder andere de bus. Elektronische informatieborden bij de bushaltes geven de werkelijke vertrektijden van de busritten weer. Deze tijden zijn gebaseerd op de plek waar de bus op dat moment rijdt. Zo zien busreizigers ook meteen of de bus vertraging heeft of niet rijdt.

Subsidie

Provinciale Staten hebben in 2013 geld voor deze maatregelen beschikbaar gesteld. De subsidie komt uit het RSP-project Openbaar vervoer in de stad Groningen. De projecten samen noemen we het Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn. Het is geld dat we van het Rijk hebben gekregen voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.