Subsidie voor duurzame toepassingen van garnalendoppen

De provincie verleent 150.000 euro subsidie aan een project waarbij garnalendoppen worden gebruikt voor industriële doeleinden. In de doppen van Noordzeegarnalen zit een stof (chitine) die gebruikt kan worden bij het maken van verf en coating, of kan worden toegepast bij waterzuivering en in de medische industrie. De bedrijven Telson, Dynaplak, Syncom voeren het project uit, in samenwerking met onderzoeksbureau BIONND, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Het project levert op termijn ruim vijfentwintig nieuwe banen op.

Vervoer naar Marokko

Op dit moment wordt het grootste deel van de garnalen die in de Noordzee worden gevangen met een koelwagen naar Marokko vervoerd, om daar met de hand gepeld te worden. Vervolgens worden de gepelde garnalen weer teruggebracht naar Nederland, waar ze verkocht worden. Vanaf deze zomer vestigen Telson (duurzame garnalenhandel) en GPC Kant (machinaal garnalenpellen) zich in één nieuw gebouw in Lauwersoog. Daar worden de garnalen dan machinaal gepeld. Omdat de garnalen in Lauwersoog worden gepeld, komen daar de doppen ook terecht. Dit levert nieuwe grondstoffen voor de regio op. Het gaat dan in eerste instantie om 50 ton per week.

Beter voor het milieu

Doordat de garnalen in Lauwersoog gepeld worden, is er geen transport meer naar Marokko nodig en zijn er minder conserveringsmiddelen nodig om de garnalen vers te houden. Dat is beter voor het milieu. Bovendien kunnen de doppen van de garnalen nu voor nieuwe doeleinden ingezet worden. Op dit moment worden garnalendoppen onder andere gebruikt als grondverbeteraar. Met het gebruik van de doppen in andere industrieën kunnen de verwerkende bedrijven er meer mee verdienen.

Innovatief Actieprogramma

De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG  is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit moet werkgelegenheid voor onze provincie opleveren. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar, waarvan al 5,4 miljoen is besteed. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen.