Subsidie voor duurzame projecten in het Noorden

Het Rijk en de provincies Friesland, Groningen en Drenthe geven ruim 650.000 euro subsidie aan vier duurzame projecten in het Noorden. Deze projecten leveren een bijdrage aan een duurzame samenleving in het Noorden. De bijdrage komt uit het gezamenlijke programma “Leren voor Duurzame Ontwikkeling”.

De projecten op een rijtje

  1. Cradle-to-cradle (C2C): Een project gericht op kennisontwikkeling in Noord-Nederland en het stimuleren van C2C-initatieven bij bedrijven, adviseurs, kennisinstellingen en overheden.
  2. Het Faire Noorden: Een initiatief dat duurzaamheid en Fair Trade bij gemeenten en beroepsopleidingen stimuleert.
  3. Samen-scholen?! Een onderzoek dat zich richt op het duurzaam aanpassen van basisscholen en andere kindgerelateerde voorzieningen zoals kinderopvang in krimpgebieden in de provincies Groningen en Drenthe.
  4. Duurzaamheidconvenant middelbare scholen en lokale partners: Een project waarbij lokale partners zoals aannemers, en installateurs samen met het voortgezet onderwijs de school duurzaam maken.
    Deze projecten brengen duurzaamheid in de praktijk door met elkaar te werken en van elkaar te leren. Ze leveren concrete resultaten op en hebben een groot bereik. De projecten starten allemaal in 2010 en duren ongeveer 2 jaar. 

Van agenderen naar doen

Het programma “Leren voor Duurzame Ontwikkeling” 2004-2007 is gezamenlijk door de drie noordelijke provincies uitgevoerd. Verschillende projecten die een bijdrage leverden aan de duurzame ontwikkeling van het Noorden hebben hieruit een subsidie gekregen. In het nieuwe programma met de titel “Van agenderen naar doen” (2008-2011) wordt voortgebouwd op deze ontstane samenwerking. Samen duurzaam aan de slag, is nu het motto!

Noordelijke ambitie

De belangrijke thema's voor het tweede programma “Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011” zijn vastgelegd in het Noordelijk Ambitiestatement. Het noorden wil zich ontwikkelen als energieregio door middel van het uitvoeren van diverse duurzame projecten. Samen met projectuitvoerders worden projecten ontwikkeld die op een duurzame manier bijdragen aan energiebesparing, duurzame energie & klimaatverandering, leefomgeving & leefbaarheid, water en duurzaam produceren & consumeren.