Subsidie voor duurzame investeringen door jonge boeren

Jonge boeren die duurzaam willen investeren in hun bedrijf kunnen subsidie krijgen van de provincie Groningen. In totaal is er vanuit de Regeling Jonge Landbouwers € 410.000 beschikbaar. Het geld is bedoeld om modernere installaties en machines aan te schaffen. Daarmee kunnen jonge boeren bijdragen aan de verbetering van het milieu, dierenwelzijn, de volksgezondheid, het landschap of de biodiversiteit. 

Steun in de rug

Jonge boeren zitten financieel vaak krap, omdat ze het bedrijf net hebben overgenomen of daarmee bezig zijn. Het geld is bedoeld als steun in de rug bij het aanschaffen van moderne en duurzame installaties of machines. Het is de bedoeling dat deze modernisering eraan bijdraagt dat er in het boerenbedrijf ook duurzamer gewerkt wordt. Investeringen die er alleen of vooral op gericht zijn om bedrijven rendabeler te maken en waarbij de bestaande machines door dezelfde soort machines vervangen worden, komen niet in aanmerking voor subsidie. 

Zesde regeling

De regeling wordt opengesteld van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Het is voor de zesde keer dat de regeling wordt opengesteld. De helft van de € 410.000 wordt betaald uit EU-subsidies. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland verzorgt de uitvoering van de Regeling Jonge Landbouwers.