Subsidie voor duurzaamheid in Noord-Nederland

De drie noordelijke provincies en het Rijk trekken samen geld uit voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid. Hiervoor hebben zij de subsidieregeling Leren voor Duurzame Ontwikkeling ingesteld. Zes voorbeeldprojecten krijgen een bijdrage uit deze regeling en worden in 2011 en 2012 uitgevoerd.

De drie noordelijke provincies en het Rijk trekken samen geld uit voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid. Hiervoor hebben zij de subsidieregeling Leren voor Duurzame Ontwikkeling ingesteld. Zes voorbeeldprojecten krijgen een bijdrage uit deze regeling en worden in 2011 en 2012 uitgevoerd.

Voorbeeldprojecten

De voorbeeldprojecten zijn projecten waarin partners van elkaar leren door samen te werken. Bovendien worden er grote groepen mee mensen bereikt. Dit waren belangrijke criteria voor de provincies. Een van de projecten gaat bijvoorbeeld over het ontwikkelen van nieuwe vormen van straatverlichting in woonstraten. Een ander project gaat over het gebruik van duurzame energie bij het beheer van het landschap. Dit kan door energie op te wekken uit afval, zoals snoeihout.

Sterkere energieregio

Met de subsidieregeling willen de provincies bijdragen aan de versterking van Noord-Nederland als energieregio.