Subsidie voor documentaire over vluchtelingen toen en nu

Adviesbureau Imazighen-advies gaat een documentaire maken met verhalen van Groninger overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en verschillende ontmoetingen en lezingen organiseren voor asielzoekers in de provincie Groningen. De voorlichtingsfilm en de activiteiten moeten asielzoekers helpen bij het integreren in de Groninger samenleving. De provincie Groningen draagt 12.500 euro bij aan het project.

Adviesbureau Imazighen-advies gaat een documentaire maken met verhalen van Groninger overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en ontmoetingen en lezingen organiseren voor asielzoekers in onze provincie. De voorlichtingsfilm en de activiteiten moeten asielzoekers helpen bij het integreren in de Groninger samenleving. De provincie Groningen draagt 12.500 euro bij aan het project.

Documentaire

In de documentaire interviewt schrijfster Rosita Steenbeek vier rolmodellen op basis van het verhaal van haar oma die ook een vluchteling was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film gaat over de kracht en de moed om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. De verhalen van de Groninger overlevenden worden vergeleken met die van de huidige vluchtelingen. Het is de bedoeling dat vooroordelen worden weggenomen door elkaar werkelijk te ontmoeten en te voorkomen dat nieuwe Groningers worden uitgesloten. De voorlichtingsfilm heeft een Arabische ondertiteling.

Subsidie

We hebben een speciale subsidieregeling voor asielzoekers in de noodopvang, asielzoekers met een status en inwoners uit de provincie Groningen. Er is voor de periode 2016-2019 maximaal 100.000 euro per jaar beschikbaar voor het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan de integratie en een zinvol verblijf van asielzoekers in onze provincie, ongeacht de duur van dat verblijf.