Subsidie voor demonstraties en onderzoek biologische landbouw

Proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta krijgt subsidie om onderzoek te doen naar biologische landbouw en hierover demonstraties te geven aan collega-boeren. In de boerderij wordt onderzoek gedaan naar mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van robots in de akkerbouw. De subsidie is bedoeld om boeren te ondersteunen bij het maken van keuzes voor machines die ze helpen bij de overgang naar biologische landbouw of natuurinclusieve landbouw. 

Duurzaam en efficiënt

Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is een vernieuwende instelling die praktijkonderzoek doet naar aardappels, suikerbieten, granen en koolzaad. De stichting onderzoekt hoe akkerbouw zo efficiënt en duurzaam mogelijk kan worden uitgevoerd, zonder daarbij het belang van de boeren uit het oog te verliezen. Met hulp van de provincie Groningen is SPNA Ebelsheerd tussen 2017 en 2019 met 27 hectare omgeschakeld naar biologische landbouw. Hierbij waren twaalf regionale boeren betrokken. 

Strokenteelt

Voor nieuwe demonstraties en onderzoek op het biologische proefveld krijgt SPNA Ebelsheerd een bijdrage van € 16.000. Uit ervaring blijkt dat er veel tijd gaat zitten in de overgang naar biologische en meer natuur inclusieve landbouw; daarom worden de onderzoeken van het afgelopen jaar doorgezet. Tien gewassen wordt getest op geschiktheid voor grootschaligere teelt. Daarnaast wordt het onderzoek naar strokenteelt voortgezet. Bij dit project zijn boeren uit de regio betrokken en wordt de opgedane kennis breed gedeeld. Strokenteelt moet ervoor zorgen dat de bodem verbetert, dat er minder ziekten voorkomen en dat de biodiversiteit verbetert. 

Mechanische onkruidbestrijding en robots

SPNA krijgt een bijdrage van €15.000 voor demonstraties van mechanische onkruidbestrijding en demonstraties van robots. Mechanische onkruidbestrijding is een belangrijk thema in de landbouw. Met behulp van demonstraties kunnen boeren in de praktijk zien hoe de machines werken en kunnen ze ervaringen uitwisselen. Robots spelen een steeds grotere rol in de landbouw. Ze zijn een aanvulling op menselijke arbeid en zorgen ervoor dat boeren preciezer kunnen werken, bijvoorbeeld bij bemesting.  

Programma duurzame landbouw

In het programma duurzame landbouw 2020-2023 streven we in 2024 naar 5% akkerland waar biologische landbouw wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken, is onder andere kennisuitwisseling op het gebied van vernieuwingen van mechanisatie en robots nodig.