Subsidie voor culturele activiteiten voor kinderen in azc's in Oost-Groningen

De provincie draagt 12.500 euro bij aan het project Onderweg - Het jaar van de Momentmakers in Groningen van Stichting De Vrolijkheid. De stichting organiseert activiteiten en creatieve workshops over het onderweg zijn voor kinderen en jongeren in drie asielzoekerscentra (azc's) in Oost-Groningen.

Onderweg

In de asielzoekerscentra (azc's) in Ter Apel, Oude Pekela en Delfzijl worden verschillende activiteiten georganiseerd over het onderweg zijn. Zo gaan kinderen en hun ouders in het azc in Ter Apel samen met lokale kunstenaars en vrijwilligers kunstwerken maken die langs de weg van de bushalte naar het azc worden geplaatst. Op deze manier krijgen kinderen bij aankomst in Ter Apel het gevoel dat ze welkom zijn. Jongeren in de azc's in Oude Pekela en Delfzijl gaan een zeiltocht maken in het Waddengebied. Het project  loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.

De Vrolijkheid

Stichting De Vrolijkheid is een landelijke organisatie die zich inspant voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra en die met name in azc's in de provincie Groningen actief is. De stichting wil met haar activiteiten asielzoekers een prettiger verblijf bieden.

Subsidie

De provincie heeft een speciale subsidieregeling voor asielzoekers in de noodopvang, asielzoekers met een status en inwoners uit de provincie Groningen. Er is voor de periode 2016-2019 maximaal 100.000 euro per jaar beschikbaar voor het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan de integratie en een zinvol verblijf van asielzoekers in onze provincie, ongeacht de duur van dat verblijf.