Subsidie voor camera bij boring aardwarmte

Het bedrijf Deep Atlas uit Groningen krijgt ruim € 38 duizend subsidie om een zogenaamde SWIR hyperspectraal camera aan te schaffen. Met deze technologie kan beter worden ingeschat of een bodemboring voor aardwarmte succesvol zal zijn. Het bedrijf heeft straks als eerste commerciële bedrijf in Nederland zo'n camera. Dat draagt bij aan de verduurzaming van energiegebruik. Dit is de eerste subsidie vanuit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB uit het Coronafonds. In totaal is € 1 miljoen beschikbaar.

Duurzame warmte

Aardwarmte is een duurzame energiebron. Bijna de helft van ons energieverbruik gaat op aan verwarming en moet naar duurzame warmtebronnen omgezet worden. Aardwarmte gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie als vervanger van (fossiel) aardgas. Door duurzame warmte en minder fossiele brandstoffen te gebruiken, stoten we minder COuit. Voor het gebruik van aardwarmte zijn diepe boringen nodig en daarvoor moet flink geïnvesteerd worden. 

Deep Atlas

Deep Atlas BV is een jonge onderneming. Het bedrijf heeft kort geleden een softwarepakket ontwikkeld om de grote hoeveelheid data te kunnen verwerken die nodig is bij het analyseren van zogenaamde korte-golf infrarood (SWIR-)metingen. Dit zijn scans van monsters van gesteente uit de diepe ondergrond die worden geanalyseerd voor mogelijke boringen. De camera wordt gebruikt om geschikte locaties te vinden voor boringen naar aardwarmte. Het bedrijf werkt hierbij nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen

Innovatief en Duurzaam MKB

Met regeling Innovatief en Duurzaam MKB ondersteunt de provincie vernieuwende en duurzame projecten van midden-en kleine bedrijven (mkb). Het gaat om projecten die bijdragen aan een economie die voorbereid is op de toekomst. De regeling komt voort uit het Coronafonds, dat bedoeld om Groningen sterker uit de coronacrisis te laten komen.