Subsidie voor boeren voor sanering van asbestdaken

Boeren kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen om het verwijderen van asbest op hun dak te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Voor een dak van minimaal 400 vierkante meter kan men maximaal 7.500,- euro subsidie krijgen. De provincie heeft in totaal ruim 795.395,- euro beschikbaar. Zolang er nog budget is kan subsidie aangevraagd worden tot 1 september 2014. Aanvragen kan via www.asbestvanhetdak.nl.

Boeren kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen om het verwijderen van asbest op hun dak te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Voor een dak van minimaal 400 vierkante meter kan men maximaal 7.500,- euro subsidie krijgen. De provincie heeft in totaal ruim 795.395,- euro beschikbaar. Zolang er nog budget is kan subsidie aangevraagd worden tot 1 september 2014. Aanvragen kan via www.asbestvanhetdak.nl.

Voorkomen verrommeling

Om te voorkomen dat het landschap verrommelt door willekeurig geplaatste zonnepanelen hebben wij criteria gemaakt voor bijvoorbeeld locatie, zichtbaarheid, ordening en uitstraling van de panelen. Daarbij worden we geadviseerd door Libau, een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. De subsidieregeling kan gecombineerd worden met fiscale regelingen voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen, zoals de milieu- en de energie-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Meer informatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen geldt er een aantal voorwaarden. Voor informatie hierover en voor advies kunnen boeren terecht op www.asbestvanhetdak.nl, de gemeentelijke rayonspreekuren van Libau en bij de telefonische helpdesk van LTO079 - 325 23 85. De subsidieregeling  Asbest eraf, zonnepanelen erop! is ook te vinden op onze website.

Rijksgeld

De komende twee jaren gaan de provincies boeren stimuleren om daken met asbest te vervangen door daken met zonnepanelen. De subsidieregeling komt voort uit een convenant hierover met het Rijk. Het Rijk stelt voor de regeling 20 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over de 12 provincies. Het subsidiebedrag is 3 euro per vierkante meter asbestdak. Dat komt neer op ongeveer een derde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest.