Subsidie voor bevordering wandel- en fietsroutes

De Stichting Landelijk Fietsplatform krijgt voor de periode 2020 t/m 2023 een subsidie van ruim € 72.000 voor de uitvoering van haar meerjarenprogramma. Ook de Stichting Wandelnet krijgt subsidie. Hierbij gaat het om een bedrag van ruim € 108.000 voor een periode van vier jaar.

Wandelnetwerk

De Stichting Wandelnet zet zich in voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het wandelen in Nederland. De subsidie van de provincie gaat naar het uitvoeringsprogramma 'De wandelaar in beeld' voor activiteiten in de periode 2020 tot en met 2023.  De stichting wil zich de komende jaren vooral bezighouden met het verbeteren van het netwerk van de lange-afstandwandelroutes en streekpaden, de toepassing en het gebruik hiervan en de kennis en monitoring van de routes.

Fietsplatform

De Stichting Landelijk Fietsplatform is verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk Landelijke Fietsroutes. Hiervoor werkt ze samen met zo'n veertig regionale toeristische organisaties. Het platform heeft een databank en een meldpunt van fietsroutes in het hele land. Ook zet de organisatie zich ervoor in om de fietsroutes meer onder de aandacht te brengen.

Culturele hoogtepunten

Met de subsidie wil de provincie stimuleren dat bezoekers op de fiets of wandelend kennismaken met de hoogtepunten van Groningen op het gebied van cultuur en landschap. Het ontwikkelen van routes is een onderdeel van ons toerismebeleid. De Stichting Landelijk Fietsplatform en de Stichting Wandelnet spelen een belangrijke rol in de uitvoering van dat beleid.