Subsidie voor beheer en onderhoud bedrijventerreinen Veendam-Pekela en Menterwolde

De gemeenten Veendam-Pekela-Menterwolde (vertegenwoordigd door Oostboog Locaties) hebben een subsidie van 50.000 euro ontvangen voor het opzetten van een parkmanagementorganisatie op de bedrijventerreinen in deze gemeenten; de Oostboogbedrijvenlocaties. Tot de taken van de parkmanagementorganisatie behoren bijvoorbeeld: het beheer van de terreinen (inclusief de openbare ruimte), het ordelijk en netjes inrichten van de terreinen door goed onderhoud. Het parkmanagement biedt ook de mogelijkheid voor het verder ontwikkelen van faciliteiten en voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn: het gezamenlijk opzetten en inkopen van voorzieningen en diensten, zoals beveiliging, bewegwijzering, afvalinzameling en onderhoud.

De gemeenten Veendam-Pekela-Menterwolde (vertegenwoordigd door Oostboog Locaties) hebben een subsidie van 50.000 euro ontvangen voor het opzetten van een parkmanagementorganisatie op de  bedrijventerreinen in deze gemeenten; de Oostboogbedrijvenlocaties. Tot de taken van de parkmanagementorganisatie behoren bijvoorbeeld: het beheer van de terreinen (inclusief de openbare ruimte), het ordelijk en netjes inrichten van de terreinen door goed onderhoud. Het parkmanagement biedt ook de mogelijkheid voor het verder ontwikkelen van faciliteiten en voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn:  het gezamenlijk opzetten en inkopen van voorzieningen en diensten, zoals beveiliging, bewegwijzering, afvalinzameling en onderhoud.

Samen ontwikkelen

De gemeenten gaan een parkmanagementmodel ontwikkelen waarin zij samen met nieuwe en al gevestigde bedrijven medezeggenschap hebben over het bedrijventerrein. De eerste bedrijven hebben zich inmiddels als deelnemer aangemeld. Naast de bijdrage van de provincie, dragen ook de drie betrokken gemeenten (in totaal 45.000 euro) en het bedrijfsleven (62.000 euro) bij.