Subsidie voor ammoniaksensor en online adviesplatform

Twee vernieuwende projecten krijgen bij elkaar ruim 165.000 euro subsidie van de provincie. In een van de projecten wordt gewerkt aan een digitaal platform voor strategisch managementadvies. Het andere project is gericht op de ontwikkeling van een sensor die op afstand de hoeveelheid ammoniak in het water kan meten. De projecten worden gesubsidieerd vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) en leveren ruim vijftien banen op.

Twee vernieuwende projecten krijgen bij elkaar ruim 165.000 euro subsidie van de provincie. In een van de projecten wordt gewerkt aan een digitaal platform voor strategisch managementadvies. Het andere project is gericht op de ontwikkeling van een sensor die op afstand de hoeveelheid ammoniak in het water kan meten. De projecten worden gesubsidieerd vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) en leveren ruim vijftien banen op.

Strategy Toolstore

In het project 'Strategy Toolstore' (57.500 euro subsidie) werken de adviesbureaus MadLogic BV en Jester BV samen. Met het platform kunnen bedrijven tegen betaling zelf strategische analyses uitvoeren en daarmee hun organisatie verbeteren. Het is bedoeld voor kleinere mkb-bedrijven die vaak onvoldoende geld hebben om strategische adviseurs in te huren. Als het platform op de markt komt, levert dat op termijn ongeveer zes arbeidsplaatsen op.

Aquammonia

In het project Aquammonia (108.000 euro subsidie) werkt de Hanzehogeschool samen met de bedrijven BioTransfer en SenzAir. Ammoniak is een giftige stof die via mest in grond- en oppervlaktewater en uiteindelijk in ons drinkwater terecht kan komen. Aquammoniak is een systeem waarmee de concentratie van ammoniak in het water zonder tussenkomst van personen op afstand gemeten en gemonitord kan worden. Dat gebeurt via een chip. Er zijn verschillende voordelen: er kunnen continu metingen verricht worden, het kost weinig energie en er is weinig personeel nodig. Geïnteresseerde partijen zijn onder meer drinkwaterbedrijven en waterschappen. Naar verwachting gaan er in eerste instantie zo’n 10 à 12 personeelsleden werken in een nieuw op te richten bedrijf waar de Aquammonia geproduceerd gaat worden.

Innovatief Actieprogramma Groningen

Het IAG is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit moet werkgelegenheid voor onze provincie opleveren. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is al 5 miljoen beschikbaar gesteld. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen.