Subsidie voor amateurvoorstellingen

Zeven projecten rond amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed krijgen subsidie van de provincie. Het gaat onder meer om amateurtheater over het werk van Ploeg-schilder Alida Pott, een muziekfilm die is gebaseerd op een opera van Mozart en kunst en cultuur in wijken en dorpen in Groningen. In totaal gaat het om € 150.000 aan subsidie.

Alida Pott

‘Herinneringen aan een onbekende’ is een amateurtheatervoorstelling over het werk van Alida Pott. Zij was een van de grondleggers van Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg. De voorstelling combineert poëzie, livemuziek, theater en beeldende kunst en speelt in augustus 2021 in het kerkje van Oostum. Vereniging Iovivat zoekt ook de samenwerking met het Groninger Museum, dat een expositie over Alida Pott in de planning heeft. De provincie draagt € 4.000 bij aan het project.

Don Giovanni

In het najaar van 2021 gaan zestien toneelspelers met een verstandelijke beperking wekelijks de toneelvloer op. Samen met andere amateurs hebben ze een rol in de korte muzikale film 'Don Giovanni, Aan de loop met liefde', gebaseerd op de opera Don Giovanni van Mozart. In deze voorstelling van de Ketelstichting werken acteurs met en zonder verstandelijke beperking gelijkwaardig samen. De provincie betaalt € 35.000 euro mee aan de productie van de muziekfilm.

Ook subsidie

In de eerste aanvraagronde kregen nog vijf projecten subsidie.
•    Stichting DWDW, € 40.000 euro voor project De Wijk De Wereld cultuurparticipatie) 
•    Stichting Pandeon, € 40.000 voor project Veur Aaltied (amateurkunst) 
•    Laway Arts, € 17.000 voor project Dansen met dekens (cultuurparticipatie) 
•    Stichting Waterliner, € 8.800 voor project Orkest op Maat (amateurkunst) 
•    Stichting Kunstvloed, € 10.000 voor project Openluchtvoorstelling Onsta (cultuurparticipatie) 

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Met de subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed moedigt de provincie cultuur- en erfgoedinstellingen aan om nieuw en vernieuwend cultuuraanbod te maken. De regeling is gericht op het stimuleren van actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten die zich richten op inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. De activiteiten moeten zich richten op Groningse deelnemers en publiek en de lokale belangen overstijgen Vóór 15 september kunnen cultuurmakers weer nieuwe subsidie aanvragen.