Subsidie voor aanplanten inheemse bomen en struiken

Landschapsbeheer Groningen krijgt ruim € 80.000 subsidie voor een project waarbij bomen en struiken worden aangeplant die van nature in Groningen voorkomen. Deze kwalitatief goede soorten zorgen voor meer biodiversiteit en zijn belangrijk voor het behoud voor het cultuurhistorische landschap en de aanpassing van de omgeving aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

750 hectare

Vanuit de landelijke Bossenstrategie en het provinciale programma Bos en Hout ligt er een opgave van 750 hectare voor het aanplanten van nieuwe bossen in tien jaar tijd. Hierin heeft de bescherming en ontwikkeling van oorspronkelijke bomen- en struiksoorten een belangrijke rol. In heel Nederland staan deze soorten onder druk en is de helft is zeldzaam of wordt bedreigd. De urgentie is ook hoog omdat het opkweken ervan meerdere jaren vergt.

Projectaanpak

De inheemse bomen en struiken zijn nog te vinden in oude houtwallen en -singels, bosranden en bossen van Westerwolde en het Westerkwartier. In deze gebieden worden de aanwezige soorten in kaart gebracht en wordt er een plan gemaakt voor de bescherming en het beheer. Daarnaast wordt er een teeltprogramma opgezet, zodat de inheemse soorten opnieuw benut en verspreid kunnen worden bij de aanleg van bossen en landschapselementen in onze provincie.

Biodiversiteit en klimaat

Bomen en struiken maken deel uit van een voedselweb met onder andere insecten, vogels, schimmels en paddenstoelen. Bij inheemse soorten is dit in duizenden jaren ontwikkeld. Hierdoor bevatten deze bomen en struiken een grote en oorspronkelijke biodiversiteit. Dat geldt ook voor het klimaat. Deze soorten hebben zich steeds aan veranderingen in het klimaat en groeiomstandigheden aangepast, waardoor ze beter bestand zijn tegen klimaatverandering dan soorten uit andere streken of landen.