Subsidie voor 3D-printer voor de medische industrie

De provincie draagt ruim 90.000 euro subsidie bij aan de ontwikkeling van een 3D-printer en de bijbehorende materialen (filamenten), die gebruikt kunnen worden in de medische industrie. Het project wordt uitgevoerd door de bedrijven Innovizie, Elbo Technics en Azioni della Società. Als de proef succesvol is, wordt de 3D-printer op de markt gebracht. Per filamentproductielijn levert dit drie banen op.

De provincie Groningen draagt ruim 90.000 euro subsidie bij aan de ontwikkeling van een 3D-printer en de bijbehorende materialen (filamenten), die gebruikt kunnen worden in de medische industrie. Het project wordt uitgevoerd door de bedrijven Innovizie, Elbo Technics en Azioni della Società. Als de proef succesvol is, wordt de 3D-printer op de markt gebracht. Per filamentproductielijn levert dit drie banen op.

Niet geschikt

Op dit moment zijn er al veel 3D-printers op de markt, maar die zijn over het algemeen niet geschikt voor de medische industrie. De filamenten die gebruikt kunnen worden voor medische toepassingen zijn erg moeilijk verkrijgbaar. Een 3D-printer voor de medische industrie moet voldoen aan de eisen voor het produceren van medische producten, bijvoorbeeld op het gebied van reuk, stof en vervuiling door slijtage. Daarnaast is het van belang dat het filament dat gebruikt wordt niet schadelijk is voor het lichaam.

Als de proef met de printer succesvol is, wordt er een bedrijf opgericht die de printers en filamenten gaat verkopen, waarbij meerdere productielijnen voor de filamenten worden opgezet.

Innovatief Actieprogramma

De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit moet werkgelegenheid voor onze provincie opleveren. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is al 5 miljoen beschikbaar gesteld. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen.