Subsidie van 2,7 miljoen voor Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer krijgt 2,7 miljoen euro per jaar voor het beheer van natuurgebieden in de provincie Groningen. Het geld wordt ook ingezet voor het onderhoud van wandelpaden en fietsroutes door natuurgebieden. Hiervoor heeft de provincie afgelopen maandag een overeenkomst met Staatsbosbeheer ondertekend.

Staatsbosbeheer krijgt 2,7 miljoen euro per jaar voor het beheer van natuurgebieden in de provincie Groningen. Het geld wordt ook ingezet voor het onderhoud van wandelpaden en fietsroutes door natuurgebieden. Hiervoor heeft de provincie afgelopen maandag een overeenkomst met Staatsbosbeheer ondertekend.

Natuurbeheer en onderhoud wandel- en fietspaden

Sinds dit jaar moeten de provincies het natuurbeheer bekostigen. Die taak hebben zij overgenomen van het Rijk. Staatsbosbeheer beheert met ruim 11.000 hectare de meeste natuur in Groningen. Rottumeroog en Rottumerplaat vallen daar ook onder. Het beheer van natuurgebieden bestaat uit behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Daarbij is het doel zo veel mogelijk verschillende dieren en planten. In bijna alle Groninger natuurgebieden kunnen mensen wandelen en fietsen of op een andere manier recreƫren. Met het geld kan Staatsbosbeheer ook de wandelpaden en fietsroutes onderhouden.

Natuurnetwerk Nederland

Voorbeelden van bekende natuurgebieden in Groningen zijn het Lauwersmeer, Westerwolde en het Zuidelijk-Westerkwartier. Deze gebieden vallen binnen het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Het Natuurnetwerk bestaat uit bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn.