Subsidie van 240.000,- euro voor sport in provincie

De provincie Groningen geeft 200.000,- euro subsidie aan het Huis voor de Sport voor onder meer de ontwikkeling van het Sportplein. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Huis voor de Sport en zeven andere instanties op het gebied van sport en beweging. Verder krijgt Topsport Steunpunt een subsidie van 40.000,- euro. Dat bedrag is bestemd voor de begeleiding van sporttalenten. Beide subsidies worden gebruikt voor activiteiten die in 2011 plaats hebben gevonden.

De provincie Groningen geeft 200.000,- euro subsidie aan het Huis voor de Sport voor onder meer de ontwikkeling van het Sportplein. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Huis voor de Sport en zeven andere instanties op het gebied van sport en beweging. Verder krijgt Topsport Steunpunt Noord een subsidie van 40.000,- euro. Dat bedrag is bestemd voor de begeleiding van sporttalenten. Beide subsidies worden gebruikt voor activiteiten die in 2011 plaats hebben gevonden.

Voorzieningen en accomodaties

Behalve met het Sportplein heeft het Huis voor de Sport zich dit jaar ook bezig gehouden met het Sportgala en met het onderzoek naar de mogelijkheden voor sportvoorzieningen en –accommodaties in de krimpgebieden. Topsport Steunpunt Noord heeft in 2011 talenten individueel begeleid en de faciliteiten om hen heen verbeterd.