Subsidie van 1,4 miljoen voor verbetering winkels Delfzijl

De gemeente Delfzijl krijgt een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro van de provincie voor het verbeteren van het winkelgebied. Het centrum van Delfzijl heeft te kampen met leegstand van winkelpanden. Hierdoor wordt het winkelcentrum minder aantrekkelijk, waardoor bezoekers wegblijven. Het geld komt uit het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid. Hierin is 12,5 miljoen euro gereserveerd voor de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Delfzijl.

De gemeente Delfzijl krijgt een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro van de provincie voor het verbeteren van het winkelgebied. Het centrum van Delfzijl heeft te kampen met leegstand van winkelpanden. Hierdoor wordt het winkelcentrum minder aantrekkelijk, waardoor bezoekers wegblijven. Het geld komt uit het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid. Hierin is 12,5 miljoen euro gereserveerd voor de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Delfzijl.

Winkels naar het centrum

Winkels en andere voorzieningen in Delfzijl worden van buiten het centrum naar het centrum verplaatst, zodat winkels dichter bij elkaar komen te liggen. Onderdeel van de plannen is een stimuleringsregeling van maximaal 10.000 euro per winkel om winkeliers te helpen hun winkel te verplaatsen naar het winkelcentrum.

Winkelpanden

De panden zelf worden ook verbeterd. Het is de bedoeling dat er nog ongeveer twee derde van de totale oppervlakte aan winkelruimte overblijft.  Eigenaren van winkelpanden en andere beeldbepalende gebouwen buiten het centrum die leegstaan, worden gestimuleerd om hiervoor een nieuwe invulling te vinden. Historische panden worden opgeknapt. Eigenaren van winkelpanden kunnen subsidie krijgen om hun winkel te verplaatsen of om hun pand te verbeteren.