Subsidie uit Mediafonds voor vier journalistieke projecten

Vier journalistieke projecten krijgen een bijdrage van de provincie Groningen uit het Mediafonds, bedoeld om de lokale en regionale journalistiek de kans te geven dieper in te gaan op actuele onderwerpen in onze regio. Het gaat om een documentaire, een audio-fototentoonstelling, persoonlijke verhalen in het Dagblad van het Noorden en een verhalenserie over landbouw. In totaal krijgen de projecten ruim 67.000 euro subsidie.

Projecten

De volgende vier projecten krijgen een bijdrage:

  • De documentaire 'Weg uit de Stad' van Stichting Beeldlijn, over twee jonge stellen die wegtrekken uit de stad richting het Groninger platteland (€ 35.000 subsidie).
  • Audio- en fototentoonstelling 'De Bevingen van Binnen' van Kamermedia, met portretten en verhalen van bewoners uit het aardbevingsgebied (€ 12.100 subsidie).
  • Het project 'Uit het Moeras' van het Dagblad van het Noorden, met persoonlijke verhalen over armoede in de Veenkoloniën (€ 17.500 subsidie).
  • De verhalenserie 'Boeren op het Hogeland' van Web Stories, over de landbouw op het Hogeland (€ 2.940 subsidie).

Verdieping
 

De provincie Groningen vindt het belangrijk voor de regionale democratie dat inwoners goed geïnformeerd zijn over wat er in onze regio speelt. Het Mediafonds stelt geld beschikbaar voor journalistieke producties, voor zowel krant, als radio, tv en internet. Onderwerpen mogen lokaal zijn, maar moeten voor een bredere doelgroep interessant zijn. Voor het fonds is in 2019 ruim € 157.000 beschikbaar. Aanvragen voor de eerstvolgende subsidieronde moeten vóór 1 april 2019 binnen zijn (de daaropvolgende ronde is 1 oktober 2019).