Subsidie saneren asbestdak boerderijen in Groningen verlengd

De regeling 'Asbest van het dak, zonnepanelen erop!' wordt per 1 september met één jaar verlengd. Agrarische bedrijven die minimaal 250 vierkante meter asbestdak saneren en vervangen door zonnepanelen kunnen van de provincie een bijdrage krijgen van maximaal 15.000 euro. Subsidie aanvragen kan nu tot 1 september 2016 en hiervoor is nog 300.000 euro beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2024 zijn asbesthoudende daken verboden.

De regeling 'Asbest van het dak, zonnepanelen erop!' wordt per 1 september met één jaar verlengd. Agrarische bedrijven die minimaal 250 vierkante meter asbestdak saneren en vervangen door zonnepanelen kunnen van de provincie een bijdrage krijgen van maximaal 15.000 euro. Subsidie aanvragen kan nu tot 1 september 2016 en hiervoor is nog 300.000 euro beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2024 zijn asbesthoudende daken verboden.

Stimuleren duurzame energieproductie

Gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan: "Met deze regeling creëren we een win-win-situatie. De boeren krijgen de kans om aan hun wettelijke verplichting te voldoen en tegelijkertijd stimuleren we de duurzame energieproductie in onze provincie."

Asbest verbod

Het inademen van asbestdeeltjes kan schadelijk zijn voor de gezondheid en daarom gaat het Rijk asbest op het dak vanaf 2024 verbieden. Eigenaren moeten voor die tijd asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien, verwijderen. Deze subsidie kan hierbij een handje helpen.

Verruiming

Eerder dit jaar verruimden we de regeling al voor boeren of eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok die slechts kans zien één dakvlak te saneren. Hiermee wilden we tegemoet komen aan geïnteresseerden die niet in staat zijn hun volledige dak te saneren en tegelijk te investeren in zonnepanelen.

Meer informatie

Voor informatie en advies kan men terecht op www.asbestvanhetdak.nl, de gemeentelijke rayonspreekuren van Libau of bij de telefonische Helpdesk van LTO Nederland, telefoon 079- 325 23 85. Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden is te vinden op onze pagina Asbest eraf, zonnepanelen erop.