Subsidie om inwoners mee te laten doen aan de samenleving

De Voedselbanken Groningen, Kledingbank Maxima en Jeugdfonds Sport & Cultuur krijgen het komend jaar subsidie van de provincie. De subsidies zijn onderdeel van de sociale agenda van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en zorgen ervoor dat inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving en gelijke kansen krijgen. 

Langdurige oplossing

Het Leefbaarheidsprogramma wil vooral voorkomen dat mensen in de armoede terecht komen en zorgen voor een langdurige oplossing. De bijdrage aan deze organisaties is bedoeld voor oplossingen voor de korte termijn. 

Voedselbanken Groningen

De Voedselbanken in Groningen zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen een voedselpakket krijgen. Wekelijks ontvangen ongeveer 2.750 huishoudens op deze manier gezond voedsel. De Voedselbanken in Groningen krijgen een bijdrage van € 30.000 van de provincie. 

Kledingbank Maxima

Bij de Groninger Kledingbanken kunnen mensen met een laag inkomen twee keer per jaar gratis kleding uitzoeken. Jaarlijks worden hier ongeveer 16.000 volwassenen en kinderen geholpen. Bij de Kledingbanken werken 250 vrijwilligers, voor wie dit vaak een opstap is naar betaald werk. De Kledingbanken krijgen een bijdrage van € 11.000. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals schilder- of theatercursussen. De verwachting is dat hier komend jaar meer dan 3.000 kinderen  gebruik van maken. Het Jeugdfongs krijgt € 35.000 van de provincie Groningen.