Subsidie moet visserij Hoogeland impuls geven

De vissersdorpen op het Hoogeland krijgen een bijdrage van 760.000 euro. Er gaat geld naar vier uiteenlopende visserijprojecten, die in 2014 en 2015 worden uitgevoerd. De subsidie moet de concurrentiekracht van de lokale visserij vergroten, de werkgelegenheid stimuleren én de sociaal-culturele identiteit van de dorpen versterken.

De vissersdorpen op het Hoogeland krijgen een bijdrage van 760.000 euro. Er gaat geld naar vier uiteenlopende visserijprojecten, die in 2014 en 2015 worden uitgevoerd. De subsidie moet de concurrentiekracht van de lokale visserij vergroten, de werkgelegenheid stimuleren én de sociaal-culturele identiteit van de dorpen versterken.

Zoutkamper vissers

In een van de projecten worden onder de noemer ‘De smaak van Lauwersoog’ gezamenlijk nieuwe visproducten ontwikkeld en op de markt gebracht. Een ander project houdt zich bezig met twee nieuwe sorteermachines, die roze en grijze garnalen van elkaar kunnen scheiden en verwerken. De machine is bedoeld voor gezamenlijk gebruik door de Zoutkamper vissers.

Termunterzijl

Het Visserijmuseum Termunterzijl is van plan een Infocentrum Dollard Biotoop te openen. Het Infocentrum biedt programma’s voor de beroepsgroep vissers en voor bezoekers en organiseert excursies op de Dollard met schepen. Het vierde project dat subsidie ontvangt is er vooral op gericht het vakmanschap van vissers op een positieve manier onder de aandacht te brengen. In het project worden jonge mensen geïnspireerd en opgeleid voor het vak van allround visser in kleinschalige visserij. Het overdragen van traditionele visserijtechnieken neemt er een belangrijke plek in.

Visserij(groep) Hoogeland

De visserij is vanouds belangrijk voor de leefbaarheid op het Hoogeland. Om de visserij te versterken, is de Visserijgroep Hoogeland in het leven geroepen. Dit is een samenwerking tussen de visserij en de visafslag, plattelandsontwikkeling, recreatie & toerisme en betrokken overheden (gemeenten De Marne, Eemsmond en Delfzijl en provincie Groningen) in het gebied. De Visserijgroep heeft een programma om Europese subsidies voor innovatieve visserijprojecten binnen te halen. Cofinanciering komt van de provincie Groningen, betrokken gemeenten en het bedrijfsleven.