Subsidie helpt boeren bij overstap naar biologische landbouw

Er is voor biologische boeren in de provincie Groningen een subsidie van 2 miljoen beschikbaar. De ene helft hiervan is beschikbaar gesteld door de provincie Groningen en de andere helft komt uit Europese middelen. De provincie Groningen wil de reguliere landbouw verder verduurzamen met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap.

Aanschaf moderne machines

In de provincie Groningen zijn steeds meer boeren die de overstap willen maken naar biologische landbouw. De provincie stimuleert dat door bijvoorbeeld informatie- en netwerkbijeenkomsten en overstapcursussen te organiseren. Een vaak gehoord knelpunt bij de overstap vormen machines die geschikt zijn voor biologische landbouw. Dat komt doordat in gangbare landbouw vaak chemische middelen worden ingezet voor bijvoorbeeld onkruidbestrijding. Bij biologische landbouw gebeurt dit met machines. De afgelopen jaren zijn nieuwe, efficiĆ«ntere machines ontwikkeld. Met de subsidie kunnen biologische boeren deze machines aanschaffen, bijvoorbeeld machines voor grondbewerking en machines die gebruikt worden bij het zaaien en planten.

Subsidie

Per aanvraag kan maximaal 100.000 euro subsidie verleend worden. De ondernemer draagt zelf zestig procent bij aan de investering. De overige veertig procent komt uit de subsidiepot. Ook boeren die gedeeltelijk biologisch produceren kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Informatiebijeenkomst

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) organiseert op 25 oktober een bijeenkomst over deze subsidieregeling. Deze bijeenkomst is in Het Geweide Hof, Geweideweg 7 te Garmerwolde en begint om 13.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).