Subsidie aanvragen uit Waddenfonds

Vanaf 22 maart 2010 kan er weer subsidie worden aangevraagd uit het Waddenfonds. De aanvraag verloopt via een tender. Groninger projectvoorstellen moeten tussen 22 maart en 29 april 2010 worden ingediend bij Dienst Landelijk Gebied Groningen. Wie daar meer over wil weten, is van harte uitgenodigd voor een speciale informatiebijeenkomst op vrijdag 19 februari 2010 in Hotel Ekamper in Roodeschool.

Nieuw uitvoeringsplan, nieuwe manier van beoordelen

De aanvraag voor subsidies verloopt via een tender. Na sluiting van de inschrijving worden de projectaanvragen beoordeeld.

Deze derde tender is anders dan de vorige twee, omdat er een nieuw uitvoeringsplan geldt. Dit plan en de vernieuwde subsidieregeling zijn te downloaden via het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of waddenzee.nl (de officiƫle overheidssite voor het Waddengebied).

Informatiebijeenkomst Waddenfonds

Op vrijdag 19 februari 2010 is een informatiebijeenkomst van 09.00 tot 11.00 uur in Hotel Ekamper, Radsweg 12, Oosteinde (Roodeschool). Aanwezig zijn de medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied en de provincie Groningen om vragen te beantwoorden over de procedure. Ook gedeputeerde Douwe Hollenga is aanwezig.

Aanmelden voor bijeenkomst

Als u aanwezig wil zijn bij de informatiebijeenkomst, meld u dan aan via PP@provinciegroningen.nl of 050-3164083.

Aanvraag indienen

Bent u van plan om een projectaanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Dienst Landelijk Gebied op 050-3178500 over de regels voor de subsidies. Wanneer voor een project cofinanciering van de provincie Groningen nodig is, neem dan ook contact op met de provincie Groningen (050-3164083).