Studenten helpen nieuwkomers op weg in project New@Home

De stichting Solidair Groningen & Drenthe gaat jonge nieuwkomers koppelen aan studenten of vrijwilligers ('maatjes'), om de integratie te bevorderen. Het project heet New@Home en is bedoeld voor 120 nieuwkomers van 12 tot 18 jaar oud, die naar een Internationale Schakelklas (ISK) gaan, waar ze de Nederlandse taal leren en geholpen worden bij de inburgering. We dragen als provincie (net als de gemeente Groningen) ruim 35.000 euro subsidie bij. 

Leren over Nederlandse cultuur

Tijdens schooltijd leren jonge nieuwkomers over allerlei facetten van de Nederlandse samenleving. New@Home richt zich op de tijd buiten de lesuren van de ISK. Veel nieuwkomers hebben geen of een klein sociaal netwerk. New@Home geeft ze de mogelijkheid activiteiten te ondernemen, waarmee hun integratie in onze samenleving makkelijker kan verlopen. Het project duurt drie jaar en elk schooljaar doen er 40 leerlingen mee. Als het aan de stichting Solidair Groningen & Drenthe ligt, blijft New@Home ook na de projectperiode zelfstandig voortbestaan.

Maatjes

Het maatje is een vrijwilliger of student van 18 tot 30 jaar oud, iemand die voor betreft de belevingswereld aansluiting kan hebben met een jonge nieuwkomer. Het gaat om vrijwilligers of stagiaires van het Alfacollege, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, van opleidingen op het gebied van zorg, sociaal maatschappelijk werk of orthopedagogiek. Samen met de nieuwkomers bepalen ze welke activiteiten ze gaan doen. Verder kijken de studenten naar de thuissituatie en vrijetijdsbesteding en proberen ze met de nieuwkomers een bezoek te brengen aan een buurthuis of vereniging.

Subsidiebudget

De subsidiebijdrage is afkomstig uit een speciaal budget voor projecten die bijdragen aan de integratie van statushouders. Organisaties in de provincie Groningen komen in aanmerking. Tot 2019 is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar.