Strukton Civiel gaat verbouwing Hoofdstation Groningen uitvoeren

De verbouwing van het Hoofdstation van Groningen kan beginnen. Op donderdag 31 oktober werd het contract tussen ProRail en Strukton Civiel ondertekend, waarmee het stationscontract van het project Groningen Spoorzone definitief is gegund. 

Aanloop

In mei dit jaar maakten de partners van project Groningen Spoorzone bekend dat Strukton Civiel de voorkeursaanbieder was voor de verbouwing van het station. Zij werken in nauwe samenwerking met Koen van Velsen architecten, RoyalHaskoningDHV en kunstenaar Gabriel Lester. Hun aanbiedingsontwerp sloot het beste aan bij het monumentale karakter van het station. Van mei tot en met oktober is het ontwerp samen met alle betrokken partijen verder uitgewerkt en getoetst.

Vervolgstappen

Daarbij is vooral gekeken naar technische details en of het ontwerp in de praktijk te uit te voeren is. De samenwerkende partijen binnen het project Groningen Spoorzone vertrouwen erop dat Strukton Civiel het omvangrijke en complexe stationsproject beheersbaar en succesvol kan realiseren. Strukton gaat de komende maanden aan de slag om het ontwerp definitief te maken en de werkzaamheden voor te bereiden.

Werkzaamheden vanaf 2020

De voorbereidende werkzaamheden starten in de eerste helft van 2020, zoals het verhuizen van de winkelruimtes die nu op het perronplein staan en het verwijderen van de sporen op het huidige opstelterrein aan de zuidkant van het station. Dit laatste kan vanaf juni volgend jaar omdat dan het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren klaar is en treinen daar kunnen parkeren.

2023 klaar

Nadat er ruimte is gemaakt, kan de bouw van de voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstalling, perrons, busonderdoorgang en het busstation starten. Naar verwachting is de verbouwing van het station in 2023 klaar.

Groningen Spoorzone

De aanpassingen van het Hoofdstation Groningen vallen onder het project Groningen Spoorzone. Dit is een samenwerkingsproject van de provincie Groningen, gemeente Groningen, NS, ProRail en het Rijk, waarbij aanpassingen aan sporen en stations tussen Haren en Groningen zorgen voor een goede bereikbaarheid van Groningen. Reizigers per trein, bus, fiets en te voet kunnen in de toekomst nog comfortabeler, sneller en gemakkelijker hun bestemming bereiken.

Spoorplan Noord-Nederland

Het project is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Met dit plan nemen de reismogelijkheden met de trein in het noorden flink toe en ontstaan er snellere verbindingen in de regio en naar de Randstad.