Strenger milieutoezicht op risicovolle bedrijven

De provincie Groningen gaat het milieutoezicht op risicovolle bedrijven verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de provincie de afgelopen jaren strenger had kunnen optreden tegen dit soort bedrijven, waar het ging om het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven.

 

De provincie Groningen gaat het milieutoezicht op risicovolle bedrijven verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de provincie de afgelopen jaren strenger had kunnen optreden tegen dit soort bedrijven, waar het ging om het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven.

North Refinery

In 2011 heeft de provincie studie laten doen naar het optreden rondom het olieverwerkingsbedrijf North Refinery. We hebben daarna ook ons milieutoezicht op andere risicovolle bedrijven laten onderzoeken. Daarvan zijn nu de resultaten bekend. De aanbevelingen uit het laatste onderzoek, komen overeen met onze maatregelen die genomen zijn na het eerdere onderzoek rondom North Refinery. Het gaat hier onder meer om het op tijd actualiseren van vergunningen, het tijdig handhaven en het verbeteren van de documentatie en de archivering van stukken. Op 1 april 2013 start de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), waarbij provincies en gemeenten gaan samenwerken op het gebied van milieutoezicht. Voor die tijd moeten zoveel mogelijk aanbevelingen doorgevoerd zijn.

Onder een vergrootglas

“Je ziet dat de overheidstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving landelijk onder een vergrootglas liggen”, aldus gedeputeerde Mark Boumans. “Dat is ook begrijpelijk en nodig want het is belangrijk dat dit goed gebeurt. Ook is er in onze maatschappij veel meer aandacht voor balans tussen bedrijvigheid en kwaliteit van wonen en leven. Ik vind ook dat milieuwetgeving bestaat om mensen te beschermen tegen nadelige gevolgen van bedrijvigheid. Alhoewel het allereerst een verantwoordelijkheid van bedrijven is dat ze goed kunnen functioneren in een omgeving waarin bijvoorbeeld mensen wonen, is het belangrijk dat de samenleving erop kan vertrouwen dat de overheid hier goed op toeziet. De resultaten van dit onderzoek geven ons goed inzicht in hoe wij deze rol verder kunnen verbeteren.”